1. Polska 12 lotów
2. Włochy 6 lotów
3. Portugalia 4 loty
4. Francja 2 loty